Thursday

Melanargia larissa
- Anadolumelikesi


© Murat Kurtel

© Murat Kurtel

INSECTA , LEPIDOPTERA , SATYRIDAE

Bilimsel Adı : larissa
Türkçe Adı : Anadolu Melikesi
İngilizce Adı : Balkan Marbled White
Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre

Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Gramineae
Habitat : Kurak çayırlıklar
Uçuş Zamanı : flight time

Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri

Fotoğraf : lepidoptera Cacusai

... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it

**********