Friday

Melanargia hylata
- Azerimelike


INSECTA , LEPIDOPTERA , SATYRIDAE

Bilimsel Adı : hylata
Türkçe Adı : Azeri Melikesi
İngilizce Adı : Menetries' Marbled White
Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre

Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Yabani arpa
Habitat : Orman açıklıkları, Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar
Uçuş Zamanı : flight time

Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri


... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it

**********