Friday

Zizeeria karsandra
- Karsandra


© Murat Kurtel

© Murat Kurtel

INSECTA , LEPIDOPTERA , LYCAENIDAE

Bilimsel Adı : karsandra
Türkçe Adı : Karsandra
İngilizce Adı : Dark Grass Blue
Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre

Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Zornia diphylla, Amaranthus viridis, Amaranthus tricolor, Amaranthus viridis, Melilotus indica, Medicago sativa, Zornia diphylla, Trifolium alexandrinum, Glinus lotoides, Tribulus cistoides, Tribulus terrestris
Habitat : Orman açıklıkları, Yol kenarları, Çayırlar
Uçuş Zamanı : flight time

Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it

**********