Friday

Zizeeria karsandra / Karsandra

© Murat Kurtel , 19.07.2014 , Osmaniye
© Murat Kurtel , 20.09.2013 , Gaziantep

INSECTA , LEPIDOPTERA , LYCAENIDAE

Bilimsel Adı : karsandra
Türkçe Adı : Karsandra
İngilizce Adı : Dark Grass Blue
Yayılma Alanı : Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu
Konukçu Bitkiler : Zornia diphylla, Amaranthus viridis, Amaranthus tricolor, Amaranthus viridis, Melilotus indica, Medicago sativa, Zornia diphylla, Trifolium alexandrinum, Glinus lotoides, Tribulus cistoides, Tribulus terrestris Habitat : Orman açıklıkları, Yol kenarları, Çayırlar
Uçma Ayları : 8, 9, 10, 11,

ADAMEROS _ KELEBEK-TÜRK _ TRAKEL

Fotoğrafladığım Türlerin Linkleri