Friday

Plebejus idas
- Idasmavisi; Esmergöz


© Murat Kurtel , 27.07.2015 , Erzurum

INSECTA , LEPIDOPTERA , LYCAENIDAE
Bilimsel Adı : idas
Türkçe Adı : İdasmavisi | Esmergöz
İngilizce Adı : Idas Blue
Yayılma Alanı : (Önceki Kayıtlara Göre)

Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Leguminosae, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Hippocrepis emeroides, Cercis siliquastrum, Melilotus albus, Chrysaspis campestris, Genista tinctoria, Astragalus alpinus, Cicer flexuosum
Habitat :
Uçuş Zamanı : flight time

Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri


... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it