Tuesday

Lycaena thetis
- Dağateşi


© Murat Kurtel , 31.07.2015 , Erzurum


© Murat Kurtel , 31.07.2015 , Erzurum

INSECTA , LEPIDOPTERA , LYCAENIDAE
Bilimsel Adı : thetis
Türkçe Adı : Dağateşi
İngilizce Adı : Fiery Copper | Golden Copper
Yayılma Alanı : (Önceki Kayıtlara Göre)
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Acantholimon spp.
Habitat : çiçekli çayırlar fundalıklar, orman açıklıkları ve sazlıklar
Uçuş Zamanı : flight time
Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri


... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it