Monday

Colias hyale
- Orman AzametiINSECTA , LEPIDOPTERA , PIERIDAE

Bilimsel Adı : hyale
Türkçe Adı : Orman Azameti
İngilizce Adı : Pale Clouded Yellow

Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Vicia, Coronilla, Medicago, Lotus, Cytisus, Trifolium
Habitat : ağaçlık bölgelere yakın uçar... Bu tür hakkında daha fazla bilgi için ...

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it