Monday

Colias hyale / Orman AzametiINSECTA , LEPIDOPTERA , PIERIDAE
Bilimsel Adı : hyale
Türkçe Adı : Orman Azameti
İngilizce Adı : Pale Clouded Yellow
Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Vicia, Coronilla, Medicago, Lotus, Cytisus, Trifolium
Habitat : ağaçlık bölgelere yakın uçar
Uçuş Zamanı : flight time
Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri

Bu tür hakkında daha fazla bilgi için :

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it