Saturday

Hyponephele urartua
- Urartu EsmerperisiINSECTA , LEPIDOPTERA , SATYRIDAE

Bilimsel Adı : urartua
Türkçe Adı : Urartu Esmerperisi
İngilizce Adı : Urartuan Steppe Brown
Yayılma Alanı : Önceki Kayıtlara Göre

Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Otlar (Poacae)
Habitat : Bitki örtüsünün az olduğu kayalık yamaçlar
Uçuş Zamanı : flight time

Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri

Bu tür hakkında daha fazla bilgi için :

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it

.