Sunday

Ypthima asterope / Karagöz


© Murat Kurtel , 16.04.2016 , Muğla


© Murat Kurtel , 16.04.2016 , Muğla


INSECTA , LEPIDOPTERA , SATYRIDAE
Bilimsel Adı : asterope
Türkçe Adı : Karagöz
İngilizce Adı : African Ringlet | Common Threering
Yayılma Alanı :Önceki Kayıtlara Göre
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Poaceae spp., Ehrharta erecta
Habitat : Su kenarları, Taşlık, kayalık alanlar, Tarlalar, Çitler, Çalılıklar
Uçuş Zamanı :
Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebek ve güveleri

Bu tür hakkında daha fazla bilgi için :

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it