Monday

Pseudochazara geyeri / Geyer'inYalancıcadısı


© Murat Kurtel , 01.08.2015 , Erzurum

INSECTA , LEPIDOPTERA , SATYRIDAE
Bilimsel Adı : geyeri
Türkçe Adı : Geyer'in Yalancıcadısı
İngilizce Adı : Grey Asian Grayling
Yayılma Alanı : (Önceki Kayıtlara Göre)
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Pao, annua
Habitat : yüksekliklerde bulunan kayalık yamaçlar
Uçuş Zamanı : flight time
Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri

Bu tür hakkında daha fazla bilgi için :

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it